Арлiхi

1 2 3

Ой,
Упалі
3 высот!
Пацямнелі
Сталёвыя
Блескі...
Разляцеліся
Крыллі
У трэскі. Аграмады абломкаў
Уткнуліся У пухкае поле —
I з зямлі
Не паднімуцца болей.
Адважныя людзі.
Пакалечылі
Твары і грудзі.
А наводчык-стралец
Паглядаў на здабычу
Паволі,
Нібы ведаў заране Іх долю.

1 2 3
Size