У кузнi

1 2

Звініць, звініць
Праз ночы, дні.
То молат-зух
Так дзынк і дзынк,
I дзьмуць мяхі.
Агні. Агні. Не гром.
Не стрэл,— Кавадлы зык.
Як сопца — сталь.
Іскрыцца сталь.
0, дуя каваль!
0, дуб каваль!
Ён стукне — раз!
Ён стукне — два!
Эх, маладзоц!
Эх,галава!
I бразь!
I бразь!
I грох!
I грох!
Араць —
Куе
Нарог.
Вуглі гараць —
Як гнеў, як злосць.
Гэй, шмат работ!
Гэй, працы шмат!
Аж абцугі
Трашчаць, бы косць.
Каваль пяе.
Каваль так рад.
А люд вакол —
Плячо ў плячо.
Ці вер — не вер
Сваім вачам.
Напор грудзей.
Узмах рукі,—
Таму сярпок,
Таму цвікі.
I грук!
I стук! —
Адна краса!
Касьба —
Касцу
Каса.

1 2
Size