Каго сюды пазвалі

Каго сюды пазвалі,
У гучных бліскавіцах,
У спеўным дыму і агні?
Вярхом на стромкай хвалі
Віхура скача, мчыцца,
Нібы коннік на кані.
Каго сюды пазвалі,
Апранутага ў гуках
Ды з сінявай барадой?
То вецер арэ хвалі,
Наводзіць шум і грукат
Невідочнаю сахой.
Каго сюды пазвалі
3 аблочнай горнай далі
У сівым шаломе хмар?
То шторм разгойдаў хвалі,
Адвагу ён кідае
На спалоханы абшар.

Size