Чорнае мора

1 2


Паў туман на горы, касагоры —
Сівазмрочны і бяльмісты.
Пацямнела мора і узмор'е —
Цвет абшараў пенразрысты.
Разгарнулі ўсе вятрылы крыллі
У балахонах шуры-буры;
Бы ваўкі завылі ў пене-мыле,
Пайшлі стогны, пайшлі хмуры.
Загулі на моры вохі-ўздыхі,
Шумы-громы, рыкі-крыкі,
Задымілі воды срэбным пыхам,
Вал шалёны закугыкаў.
Зараз згінуць горы-касагоры,
Падмываецца падпожжа.
Зараз будзе ім ад мора гора —
Камні сыплюцца як збожжа.
Зайкі-грайкі граюць зблізу,
ўдалі Ў яркіх плынях з агняспышак,
I граблямі грэбні замільгалі,
Нібы плоймы шызых мышак.
I пайшлі скакаць праеторы ў моры,
3 дна паднялася капэля.
Шэпт. Мяцея?. Згаворы. Адгаворы —
Ап'янелі ў дзікім хмелі.
I шкляныя плюхнуліся птухі,
Зазванілі на шмат міляў,
I сышліся разам завірухі,
Стала сіла супроць сілы.
3 грукам-стукам горы, касагоры
На дно мора вецер скіне.
Хвалі ўзваляць ім на карак хорам,
Хорам сіні для дэльфінаў.
Хваля хвалю абмывала, грала,
Адганяла, даганяла.
Дуба ў згубу заскакала ўдала,
Бухам бухнулася ў скалы.
Шбы ў бубен забубнілі, білі
Ў гонг скалісты, адгалосны.
Адбівалі тахты хваля ў хвалю,
Бурасвісты былі злосны.
I вятры глушылі бурным хорам
Бераг, хвалямі абліты.
I не ўпалі горы, касагоры —
Не паддаўся шчыт гранітны.

1 2
Size