Вяселле

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Шэрым крыллем страпянецца.
Бродзіць раніца ў абшарах,
Па далінах, па імшарах.
Будзіць траўкі, будзіць кветкі: —
Уставайце, малалеткі!
Вам гатова ўжо на ранне
3 росак-кропелек сняданне!
На мяжыцы пад калінай
Спіць Ярыла. А галіна
Нібы пальцам зачапіла
Струны гусляў з усёй сілы.
Струны войкнулі жывыя,
Загулі, як пчолы тыя,
Задрыжэлі, затрасліся: —
Гэй, Ярыла-друг, прачніся!
Ён прачнуўся. Што за з'ява?
Ці то сон? Ці гэта ява?
Няма дзеўчынкі прыгожай —
Засталіся сляды ножак.
Рваў Ярыла кветкі-руты,
На сляды ён клаў у жмуты,
Каб адціскі пальцаў, пяткі,
Ножак беленькіх пячаткі
Звер і людзі не тапталі
Тут на роснай на крышталі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Size