Дзяльба

1 2 3 4

Нібы тоўстым модным дротам,
Аж да вільчыка высока
Пад майстроўным роўным вокам.
А ў хваевых гучных сценках
Прарубілі тры акенкі.
Для дзвярэй была тут дзірка —
А на бэльках пад страхою
На два пальцы таўшчынёю
Клалі плахі на ўсю хату —
Столь хваёвы, моцны надта.
Зверху сыпалі кастрыцу,
Мох сухі, пясок-зямліцу.
Ля дзвярэй у той хаціне
Збілі печку добрай гліны.
Сніўся сон у лазні цеснай,
Сон — як сонца, сон — як песня.
Расла хутка, расла шпарка
Пры хаціпе гаспадарка,
Для суседзяў на здзіўленне —
Прыбудовачка-трысденне.
Будавалі прыбудоўкі
Для каня і для кароўкі...
Сніўся сон у лазні цеснай,
Сон — як сонца, сон — як песня.
Два браты пайшлі ў жаброўку
Пад людскія дзверы, вокны.
Былі торбы іх няпоўны,
Было ў лазні дзетак поўна.
Панскі лес той вартавала
Палясоўшчыкаў нямала.
Два браты дабро дзялілі,
Было шуму на тры мілі.

1 2 3 4
Size