Міжнарожны дзень моладзі

Дайце дарогу Змене Чырвонай.
Гэй, адступіся, свет, свет забабонаў,
Шэптаў-замоў!
Сонечнай бурай, вогнеішай сілай
Богу старому рые магілу Наш Камсамол.
Мчыцца па свету духам бязбожжа,
Шлях свой знаходзіць на бездарожжы,
Мкнецца удаль.
Любіць паўстанне, дужыцца рад ён,
Вольніцы воін, сын барыкадаў,
Бунтаў каваль.
Гэй, надымайцс увышку паходпі
У дзень урачысты, дзень міжнародны,
Моладзі дзень!
Свет паднявольны зруш да змагання,
Ціхія далі ў бурнаю ранне
У чырваяь адзень.

Size