ПРЫЙДЗІЦЕ

Прыйдзіце вы, добрыя... Вокам праніклівым
Кіньце на нашу нядолю!
Вас люд наш чакае, зняволены працаю —
Босы і голы...
Прыйдзіце вы, светлыя...
Дзень ярка-сонечны
Кіньце, вы кіньце, як хлеб нам!
I цені вільготныя ветрамі згоніце 3 роднас глебы.
Прыйдзіце вы, шчырыя, сэрцам адкрытыя...
Шчырасць хай служыць вам мэтай!
I гніль векавая і хітрасць сусветная
Счэзнуць са свету.
Прыйдзіце вы, моцныя, бурамі званыя,
3 яснай прыйдзіце зарніцай!
3 дарог-пуцявінаў вы згоніце ворага,
Хутка прыйдзіце!..

Size