БЕЛАРУСКІ ШЛЯХ

Наш шлях — цярэблены вякамі,
Наш шлях — пратоптаны лапцямі.
Па ім мы далей пойдзем.
Наш шлях крывёй, слязьмі абмыты,
Наш шлях. Ен намі не забыты,
На ім мы нашу праўду знойдзем.
На шляху — дзедавы магілы,
На шляху — маладыя сілы,
На нашым шляху — наша доля.
На шляху лірнікі спяваюць
I песні вольныя складаюць
Аб беларускім родным полі.
Ачніцесь, бедныя ратаі,
Бо шчасце — будучыня краю
У вашых жа руках!
Ідзіце ўсе, усе бясконца
Пад беларускім ясным сонцам
На беларускі шлях!

Size