Перейти к содержимому

3 яркім сонцам,
3 пукам красак
Май да нас ідзець.
3 зыкам птушак,
3 коўдрай руні
Песні нам пяець.
Гэй, багаты і убогі,
Куйце новыя нарогі
Са штыхоў, мячоў!
Заваюйце ў родным полі
Колас шчасця,
колас волі,
Май да нас прыйшоў!
Хлебаробы і ратаі,
Ваша свята — свята Мая,
Свята ніў палей,
Палоскі з зямелькі-маці
Трэба пільна заараці,
Засяваць хутчэй!
Зарастуць травон маплы;
Мы адновім нашы сілы,
Адбудуем край.
Буйны колас закрасуе.
Беларусь уся хай
чуе, Што святкуем Май!

© biadulia.ru